Natalia Włoch-Kliś

radca prawny

Jestem prawnikiem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W codziennej pracy radcy prawnego mam okazję rozwiązywać problemy prawne przedsiębiorców i osób fizycznych z pogranicza prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji - związane z ich aktywnością w sieci i nie tylko...
[Więcej >>>]

Sklep

Ochrona przedsiębiorców w sieci – rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

Natalia Włoch-Kliś31 lipca 2020Komentarze (0)

Dzień dobry!

Tym wpisem chciałam zwrócić Waszą uwagę na ochronę przedsiębiorców w sieci – dla równowagi 🙂 Bardzo dużo mówi się o ochronie konsumentów. Wzrasta też świadomość prawna osób fizycznych korzystających z platform internetowych.

Ale czy profesjonaliści również są świadomi swoich praw?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego obowiązuje już od ponad dwóch tygodni. I choć od 12 lipca administratorzy platform internetowych są zobowiązani do jego stosowania, a tym samym do odpowiednich zmian w regulaminach – mam wrażenie, że tylko wąskie grono osób ma świadomość nowych przepisów w tym zakresie.

Cel rozporządzenia: ochrona przedsiębiorców w sieci

Przede wszystkim to ochrona praw przedsiębiorców – profesjonalistów (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) – korzystających z usług różnych platform internetowych za pomocą których oferują klientom swoje usługi czy towary.

Założeniem ustawodawcy unijnego jest stworzenie jasnych, czytelnych i przede wszystkim przewidywalnych warunków funkcjonowania wyszukiwarek i platform internetowych, takich jak: Amazon, Allegro ale też Facebook czy Instagram. 

Nowe regulacje mają zapobiegać przede wszystkim sytuacjom, w których administratorzy platform swobodnie zmieniali i narzucali przedsiębiorcom niejasne warunki korzystania ze swoich usług. Niejednokrotnie takie praktyki – jak zamykanie czy zawieszanie kont – w rezultacie skutecznie ograniczały możliwość prowadzenia działalności przez przedsiębiorców na danym portalu internetowym.

Nowe obowiązki dostawców usług internetowych – jak rozporządzenie chroni przedsiębiorców? 

To, co w szczególności powinno zainteresować użytkowników biznesowych platform internetowych, to przede wszystkim:

  • obowiązek dostawców usług do jasnego i precyzyjnego określania warunków korzystania ze swoich usług – zwłaszcza w kontekście zawieszenia czy usunięcia konta przedsiębiorcy. W takiej sytuacji administrator platformy jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji – a wcześniej, na co najmniej 30 dni przed jego usunięciem – musi wystosować do przedsiębiorcy ostrzeżenie;
  • powiadomienie o zmianach wprowadzanych do regulaminów i warunków świadczenia usług z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli natomiast zmiany będą wymagały od przedsiębiorcy podjęcia działań by dostosować się do np. nowych wymogów technologicznych – dostawca usług internetowych zobligowany jest do odpowiedniego wydłużenia terminu wprowadzenia zamian;

Ważna uwaga: o zmianach przedsiębiorcy muszą być powiadomieni na trwałym nośniku – czyli w wersji papierowej, ale także zapisanej na nośnikach informatycznych – takich jak pendrive, płyta CD czy w wiadomości e-mail.

To znacząca zmiana w świetle obecnej praktyki wyświetlania zmian jedynie na stronach dostawców usług.

  • wyrównanie szans pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi swoje usługi czy produkty na platformach internetowych, na których również ich administratorzy oferują własne usługi czy produkty – przez zobowiązanie ich do informowania o przewagach swoich produktów czy usług. Zasadniczo celem jest uniknięcie sytuacji, w której dostawcy usług posiadając informacje w zakresie sprzedaży i narządzi przedsiębiorców – wykorzystując je do lepszego promowania własnych usług czy produktów;
  • informowanie o dodatkowych kanałach dystrybucji oraz ewentualnych programach partnerskich, z których mogą korzystać również przedsiębiorcy;
  • co istotne – dostawcy usług są również zobowiązani do zamieszczania w regulaminach czy warunkach usług informacji w jakim zakresie te warunki wpływają na korzystanie z praw własności intelektualnej przysługujących przedsiębiorcy;

Faktyczna ochrona przedsiębiorców w sieci – pozasądowe rozstrzyganie sporów

 

Rozporządzenie wprowadza też nowe narzędzia, które mają umożliwić przedsiębiorcom składanie skarg i reklamacji. Do tej pory bowiem jedyną możliwością reakcji przedsiębiorcy na działania platform internetowych czy wyszukiwarek było dochodzenie roszczeń przed sądem.

Teraz natomiast ustawodawca unijny oddał w ręce przedsiębiorców instrument, jakim jest wewnętrzny system rozstrzygania skarg i reklamacji, jaki musi wprowadzić każdy administrator platform internetowych. Co więcej – dostawca usług jest zobowiązany do informowania o funkcjonowaniu systemu – ilości rozpatrywanych spraw, sposobie i terminie ich załatwienia.  Natomiast co najmniej raz w roku musi ten system również zweryfikować i w razie potrzeby usprawnić.

A co z sankcjami? 

Również w tym zakresie ustawodawca unijny wychodzi powoli na przeciw przedsiębiorców. Jeśli dostawcy usług będą stosowali postanowienia niezgodne z wytycznymi rozporządzenia – zostaną one uznane za nieobowiązujące.

Dodatkowo, by wzmocnić pozycję przedsiębiorcy w relacji do dostawcy usług – organizacje non-profit oraz stowarzyszenia zyskały uprawnienie do występowania w imieniu przedsiębiorców – w tym przed sądami.

Państwa Członkowskie mogą również nadać stosowne uprawnienia organom publicznym do rozpatrywania skarg przedsiębiorców na nieprzestrzeganie przepisów przez administratorów platform.

 

Komisja Europejska zobowiązała się do monitorowania stosowania rozporządzenia, a także do śledzenia relacji pomiędzy administratorami internetowymi a użytkownikami biznesowymi. Wciąż jeszcze wiele kwestii w tej tematyce nie zostało uregulowanych.

A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 248 643e-mail: natalia@wlochklis.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem natalia@wlochklis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: