Natalia Włoch-Kliś

radca prawny

Jestem prawnikiem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W codziennej pracy radcy prawnego mam okazję rozwiązywać problemy prawne przedsiębiorców i osób fizycznych z pogranicza prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji - związane z ich aktywnością w sieci i nie tylko...
[Więcej >>>]

Sklep

Naruszenie praw autorskich w Internecie

Natalia Włoch-Kliś23 stycznia 2015Komentarze (0)

Czy  korzystając z internetu zastanawiasz się nad tym, czy swoim działaniem nie łamiesz praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich, w tym ich naruszenie w internecie jest złożonym zagadnieniem, które postaram Ci się przybliżyć      w tym i w kolejnych wpisach.

Obserwacja stale rosnącej liczby serwisów, stron internetowych pokazuje niestety na wszechobecną tendencję łamania praw autorskich. W dobie szybkiego rozwoju nowych technologii skopiowanie tekstu czy grafiki jest niezwykle proste. Ale czy wiesz jakie konsekwencje może nieść taka banalna czynność? Czego możesz dochodzić jako twórca? Co może Ci grozić jako naruszycielowi?

Pamiętaj, że w cyberprzestrzeni obowiązują takie same prawa autorskie jak w realnym świecie.

Krajowa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że za naruszenie praw autorskich grożą wysokie kary pieniężne, a wśród sankcji o charakterze karnym znajduje się kara pozbawienia wolności do 5 lat. Musisz wiedzieć, że polska ustawa jest jedną z surowszych w tym zakresie w Europie, dlatego ważne jest żebyś był świadomy czy działasz legalnie.

Dla odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego nie ma znaczenia czy doszło do tego w sposób zawiniony czy też bez winy.Bez znaczenia jest również okoliczność, że nie doszło do wyrządzenia szkody.

Sankcje za naruszenie praw autorskich

Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej, twórcy przysługuje:

  • żądanie zaniechania naruszeń;
  • żądanie usunięcia skutków naruszeń;
  • odszkodowanie – przy czym wysokość odszkodowania zależy od charakteru naruszenia. Jeśli sprawca działał nieświadomie, twórca może dochodzić zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia – czyli takiego, jakie byłoby należne twórcy, gdyby zgodził się na wykorzystanie dzieła. W przypadku zawinionego naruszenia kwota odszkodowania może wzrosnąć do trzykrotności stosownego wynagrodzenia;
  • wydanie uzyskanych korzyści;
  • żądanie do złożenia 0świadczenia stosownej treści;

Sąd może zasądzić również dodatkową zapłatę na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

W kontekście odpowiedzialności karnej, w przypadku bezprawnego wykorzystywania cudzych utworów grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat. Odpowiedzialność karna jest zaostrzona do 5 lat pozbawienia wolności, jeśli z powielanych materiałów naruszyciel czerpie zyski czyniąc sobie z nich źródło dochodu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 248 643e-mail: natalia@wlochklis.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem natalia@wlochklis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: