Natalia Włoch-Kliś

radca prawny

Jestem prawnikiem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W codziennej pracy radcy prawnego mam okazję rozwiązywać problemy prawne przedsiębiorców i osób fizycznych z pogranicza prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji - związane z ich aktywnością w sieci i nie tylko...
[Więcej >>>]

Sklep

Jakie roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych?

Natalia Włoch-Kliś25 kwietnia 2016Komentarze (0)

Pisałam już na blogu o naruszeniu prawa autorskiego w Internecie. W jaki sposób Ty możesz chronić swoje prawa autorskie jeśli ktoś je narusza? Jakie środki prawne Ci przysługują kontekście naruszenia praw autorskich majątkowych przy użyciu nowych technologii, Internetu?

Musisz wiedzieć, że niezależnie od formy naruszenia praw autorskich – czy w realnym świecie czy w cyberprzestrzeni,  zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują Ci konkretne roszczenia. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 PrAut, jeśli Twoje majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, możesz żądać od osoby, która tego dokonała:

1) zaniechania naruszania;

2)  usunięcia skutków naruszenia;

3)  naprawienia wyrządzonej szkody:

a)  na zasadach ogólnych albo

b)  poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4)  wydania uzyskanych korzyści.”

Natomiast na podstawie art. 79 ust. 2 PrAut, możesz dodatkowo domagać się:

„1)  jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

2)  zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.”

W zależności od sytuacji i okoliczności sprawy, kiedy już doszło do naruszenia Twoich praw możesz żądać od naruszającego:

  • wycofania z obrotu,

albo

  • przyznania Tobie na poczet należnego odszkodowania,

czy też

  • zniszczenie bezprawnie wytworzonych materiałów, środków oraz materiałów użytych do ich wytworzenia.

Co najważniejsze, zgodnie z orzecznictwem sądowym, przy zasądzaniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich nie ma znaczenia w jaki sposób utwór znalazł się u naruszającego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 248 643e-mail: natalia@wlochklis.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Włoch-Kliś Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem natalia@wlochklis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: